Om kurset

Varighet: 16 uker

Det er undervisning mandag - fredag
fra 08.00 - 16.00

Finansiering:

Egenandelen på kurset er for tiden
kr 40.000,-.NYD er godkjent av
Statens Lånekasse for Utdanning.

Opptakskrav:

  • Fylte 18 år ved kursstart
  • Fullført 9-årig grunnskole eller tilsvarende
  • God helse (godkjent legesjekk utført av dykkerlege)
  • Svømme 400 meter
  • Kunne holde pusten 45 sekunder under vann

Dykkersertifikater

Følgende dykkersertifikater utstedes ved gjennomført kurs:

Petroleumstilsynet (Ptil): Class 1 - Surface orientated diver.
Sertifikatet er internasjonalt anerkjent og akseptert for dykking offshore i oljeindustrien av alle relevante organisasjoner og nasjonale myndigheter, herunder IMCA, HSE, NDC, SGM med flere.

Arbeidstilsynet (Atil): Dykkebevis Kl-B.
Sertifikatet er anerkjent og akseptert for arbeidsdykking inshore og utstedes av NYD.

International Diving Schools Association (IDSA) Level-3.
Sertifikatet er anerkjent og akseptert for arbeidsdykking inshore internasjonalt.

Norsk Yrkesdykkerskole. NYD Kl-1.
Sertifikatet utstedes av skolen og viser til hvilken dykkefaglig kompetanse en dykker utdannet ved NYD innehar.

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrandbakken 72
Fagerstrand Brygge
1454 Fagerstrand


Tel: (+47) 66 96 58 00
Faktura: faktura@nyd.no
E-post: info@nyd.no

Utviklet av Imaker as