Om kurset

Varighet: 16 uker

Det er undervisning mandag - fredag
fra 08.00 - 16.00

Finansiering:

Egenandelen på kurset er for tiden
kr 37.500,-.NYD er godkjent av
Statens Lånekasse for Utdanning.

Opptakskrav:

  • Fylte 18 år ved kursstart
  • Fullført 9-årig grunnskole eller tilsvarende
  • God helse (godkjent legesjekk utført av dykkerlege)
  • Svømme 400 meter
  • Kunne holde pusten 45 sekunder under vann

Dykkersertifikater

Følgende dykkersertifikater utstedes ved gjennomført kurs:

Petroleumstilsynet (Ptil): Class 1 - Surface orientated diver.
Sertifikatet er internasjonalt anerkjent og akseptert for dykkin