Om kurset

Varighet: 16 uker

Det er undervisning mandag - fredag
fra 08.00 - 16.00

Finansiering:

Egenandelen på kurset er for tiden
kr 37.500,-.NYD er godkjent av
Statens Lånekasse for Utdanning.

Opptakskrav:

  • Fylte 18 år ved kursstart
  • Fullført 9-årig grunnskole eller tilsvarende
  • God helse (godkjent legesjekk utført av dykkerlege)
  • Svømme 400 meter
  • Kunne holde pusten 45 sekunder under vann

Kursdatoer og priser

For å melde deg på kurs må du fylle ut og sende inn et søknadsskjema.

Kurs 183, klasse 1: Start 14. november 2017 - Ledige plasser

Kurs 184, klasse 1: Start 6. mars 2018 - Ledige plasser

Kurs 185, klasse 1: Start 7. august 2017 - Ledige plasser

(Med forbehold om endringer av kursdatoer)

Kurset varer i 16 uker og koster 37.500,- kroner (kr 40.000 fra og med kurs 185).

I tillegg til skolepengene kommer utgifter til skolemateriell på omlag 1.500 kroner. Undersøkelse utført av skolens dykkerlege kan gjøres på skolen for 2.500 kroner.

Depositumet på kr 5000 innbetales på bankgirokonto: 6244.05.03808.

IBAN nr. NO3462440503808, Swift NDEANOKK.

Bank Nordea Norge, Postboks 116 Sentrum, 0107 Oslo.

Det er mange søkere til kurset, det lønner seg derfor å være tidlig ute med påmelding. Når du er påmeldt vil du få bekreftelse på fast plass når første del av skolepengene på 5.000 kroner er innbetalt.

Jeg vil melde meg på kurs i yrkesdykking

Dersom du har betalt, og likevel velger å ikke ta plassen kan det søkes om tilbakebetaling av skolepengene minus et administrasjonsgebyr på 1500 kroner. Resterende skolepenger skal bet