Om kurset

Varighet: 16 uker

Det er undervisning mandag - fredag
fra 08.00 - 16.00

Finansiering:

Egenandelen på kurset er for tiden
kr 42.500,-.NYD er godkjent av
Statens Lånekasse for Utdanning.

Opptakskrav:

 • Fylte 18 år ved kursstart
 • Fullført 9-årig grunnskole eller tilsvarende
 • God helse (godkjent legesjekk utført av dykkerlege)
 • Svømme 400 meter
 • Kunne holde pusten 45 sekunder under vann

Kursinnhold

Grunnleggende arbeidsdykkerkurs

Teoretisk del
Varighet: 4 uker

 • Dykkemedisin
 • Førstehjelp
 • Gass/væske-fysikk
 • Utstyrslære
 • Farer ved dykking
 • Regelverk
 • Undervannsarbeid
 • Sjømannskap
 • Operering av trykkammer
 • Dykke, dekompresjon og behandlingsstabeller

Praktisk del
Varighet 12 uker:

 • Dybder: 0-50 meter med overflateforsynt slangedykkeutstyr og 0-30 meter SCUBA (selvforsynt utstyr).
 • Antall dykk: Mellom 50 og 70 dykk. Det kreves minimum 50 dykk for å få utstedt sertifikat.
 • Dykkeledelse: Elevene får mye trening på dykkeledelse og må mestre dykkepaneler og kommunikasjon fra kontrollrommet for å bestå kurset. Lovverket krever at man har en periode med relevant erfaring som arbeidsdykker etter kurset, før man kan operere som dykkeleder.
 • Utstyr: Bruk av tørrdrakt, varmtvannsdrakt, free flow tunghjelmer, tørrdrakt med åpen halstetning, demand letthjelmer, bandmasker og helmasker.
 • Dykkemetoder: Overflateforsynt slangedykking, SCUBA (selvforsynt utstyr), hjelmdykking, overflatedekompresjon, åpen dykkeklokke (våtklokke) og TUP lukket dykkeklokke.
 • Verktøy: Diverse håndverktøy, kjetting og vajertaljer, diverse hydraulisk utstyr, diverse pneumatisk utstyr, slamsuger, løfteballonger, høytrykksspyler, lavtrykksspyler, våtsveising og Oxy Arc skjærebrenning.
 • Arbeidsoppgaver: Betongarbeid, inspeksjon, rengjøring, masseforflytning, søk og søksmetoder, foto, video, konstruksjon, tunge løft, kutting, sveising og boring.

Standarder som benyttes i utdanningen:

 • NORSOK U-100NORSOK U-103
 • Arbeidstilsynets forskrift nr. 703, kapittel 26 (tidligere 511)
 • IDSA International Diver Training Standard (Module A-B-C og D)
 • EDTC Competence Standard for Diving Personnel

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrandbakken 72
Fagerstrand Brygge
1454 Fagerstrand

Org. nr 952 564 730


Tel: (+47) 66 96 58 00
Faktura: faktura@nyd.no
E-post: info@nyd.no

Utviklet av Imaker as