Om kurset

Varighet: 4 uker

Det er undervisning mandag - fredag
fra 08.00 - 16.00

Finansiering:

Prisen på kurset er for tiden EURO 19.500,-

Opptakskrav:

 • Godkjent legeerklæring
 • Minimum 12 måneder dykkererfaring fra kommersiell dykking
 • Minimum 100 timers bunntid
 • Minimum 100 dykk

Kursinnhold

Klokkedykkerkurset består av en teoretisk og en praktisk del. Dykkerkurset gir en grundig innføring i bruk av dykkerklokke og trykkammer, og trening i overføring mellom kammer og klokke under trykk. Klokkeanlegget på NYD er kompakt og effektivt så det blir gjennomført mange dykk i løpet av kursperioden. Dykkerkurset fokuserer på prosedyrer og nødprosedyrer.

De første to ukene av kurset gjennomføres på NYD. Den siste delen av dykkerkurset gjennomføres ved Institut National de Plongée Professionnelle (INPP) i Marseilles i Frankrike. Her skal elevene dykke dypere enn 100 meter.

Teoretisk del
Varighet: 2 uker

 • Dykkefysikk
 • Operasjon av kammerannlegg
 • Klokkedykke-operasjoner
 • Lovgivning og regelverk
 • Dykkemedisin
 • Førstehjelp

Praktisk del

 • Klokketrening og tilvenning
 • Nødprosedyrer
 • Overføring under trykk
 • Dykking ned til 0-100 meters dyp

Standarder som benyttes i klasse 2 utdanningen:

 • NORSOK U-100
 • EDTC Competence Standard for Diving Personnel

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrandbakken 72
Fagerstrand Brygge
1454 Fagerstrand

Org. nr 952 564 730


Tel: (+47) 66 96 58 00
Faktura: faktura@nyd.no
E-post: info@nyd.no

Utviklet av Imaker as