Om kurset

Varighet: 4 uker

Det er undervisning mandag - fredag
fra 08.00 - 16.00

Finansiering:

Prisen på kurset er for tiden EURO 19.500,-

Opptakskrav:

  • Godkjent legeerklæring
  • Minimum 12 måneder dykkererfaring fra kommersiell dykking
  • Minimum 100 timers bunntid
  • Minimum 100 dykk

Kursdatoer og priser

Hvordan fungerer påmelding?

Vi holder ett årlig kurs i klokkedykking.

Neste kurs vil bli avholdt høsten 2018

(Med forbehold om endringer av kursdatoer)

For mer informasjon om påmelding ta kontakt med NYD.

  • Kurset varer i ca 4 uker og koster EUR 19.500,- (Med forbehold om endringer til 2018)
  • Depositumet innbetales på bankgirokonto: 6242.04.47596.
  • IBAN nr. NO2962420447596, Swift NDEANOKK.
  • Bank Nordea Norge, Postboks 116 Sentrum, 0107 Oslo.
  • Legeundersøkelse utført av skolens egen dykkerlege om eleven velger å ta legesjekken på skolen. Pris på undersøkelsen er kr 2.500,- som betales av eleven.

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrand Brygge
PB 23
1454 Fagerstrand


Tel: (+47) 66 96 58 00
Fax: (+47) 66 91 07 00
E-post: info@nyd.no