Om kurset

Varighet: 4 uker

Det er undervisning mandag - fredag
fra 08.00 - 16.00

Finansiering:

Prisen på kurset er for tiden EURO 19.500,-

Opptakskrav:

  • Godkjent legeerklæring
  • Minimum 12 måneder dykkererfaring fra kommersiell dykking
  • Minimum 100 timers bunntid
  • Minimum 100 dykk

Hva er klokkedykker?

For å bli sertifisert klokkedykker trenger du et Klasse 2 kurs. Klasse 2 sertifikatet brukes ved dykking dypere enn 50 meter.

  • Klokkedykking blir også omtalt som metningsdykking. For dykking dypere enn 50 meter, brukes lukket dykkerklokke.
  • Dette er en form for dykking hvor dykkeren oppholder seg i lengre perioder på store dyp, og det brukes en annen pustegass enn luft.
  • Ved metningsdykking brukes alltid hjelm og kabel- og slangeforbindelse til en dykkerklokke i nærheten av arbeidsstedet.

Et metningsdykk kan ta opp til 2 - 3 uker å gjennomføre. Dykkeren sover og spiser i trykk-kammeret, og først når oppgaven er ferdig, eller dykkeren skal avløses, foretas dekomprimering. Dekompresjon fra 150 meter tar 7 døgn, og det stilles strenge krav til fysisk og psykisk helse.

NYD har inngått et samarbeid med den franske statlige dykkerskolen i Marseille, Institut National de Plongée Professionnelle (INPP). INPP utdanner alle kategorier av dykkere og dykkerpersonell.

NYDs samarbeid med INPP går blant annet ut på å utveksle instruktører og elever. I praksis betyr dette at skandinaviske elever via NYD kan få plass på INPPs spesialkurs. Undervisningen foregår da på engelsk. NYDs instruktører vil være med på å følge opp de skandinaviske elevene og kvalitetssikre kursene.

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrandbakken 72
Fagerstrand Brygge
1454 Fagerstrand

Org. nr 952 564 730


Tel: (+47) 66 96 58 00
Faktura: faktura@nyd.no
E-post: info@nyd.no

Utviklet av Imaker as