Historikk

Dykkingen har en mer enn 4000 års historie. Det er funnet bevis i form av tegninger som viser at greske dykkere dykket etter snegler ca. 2000 år før Kristus. De brukte for øvrig samme metode enkelte dykkere bruker i dag ved sanking av perler.

Allerede før Kristus eksperimenterte man med å bringe luft med seg under vann. Det finnes både bilder og skriftlige kilder som viser hvordan man tynget ned klokker fulle av luft og hadde en dykker som befant seg inni. Det vi vet om karbondioksidforgiftning i dag kan vi kanskje takke disse eksperimentene for.

På slutten av 1700-tallet ble det konstruert pumper for å trykke luft ned til dykkeren. Dette ble starten på utviklingen av den moderne dykkingen. August Siebe klarte i løpet av neste århundre å lage en fullt brukbar dykkerdrakt med hjelm. Med denne og tok han et stort sprang inn i vår tids dykking.

Den Norske Marine var tidligere sentral i utdanning av dykkere. Det er foretatt dykk av hjelmdykkere allerede rundt 1860, da tjenesten i utgangspunktet var en støttefunksjon ved Marinens Hovedverft. Under 2. verdenskrig begynte man å anvende undervannssvømmere.

Forsvarets Dykker- og Froskemannskole ble grunnlagt i 1953. Fra 1962 har den holdt til ved Haakonsvern i Bergen. I 1980 ble Statens Dykkerskole etablert - og 10 år senere så Norsk Yrkesdykkerskole dagens lys.

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrandbakken 72
Fagerstrand Brygge
1454 Fagerstrand

Org. nr 952 564 730


Tel: (+47) 66 96 58 00
Faktura: faktura@nyd.no
E-post: info@nyd.no

Utviklet av Imaker as