Historikk

Dykkingen har en mer enn 4000 års historie. Det er funnet bevis i form av tegninger som viser at greske dykkere dykket etter snegler ca. 2000 år før Kristus. De brukte for øvrig samme metode enkelte dykkere bruker i dag ved sanking av perler.

Allerede før Kristus eksperimenterte man med å bringe luft med seg under vann. Det finnes både bilder og skriftlige kilder som viser hvordan man tynget ned klokker fulle av luft og hadde en dykker som befant seg inni. Det vi vet om karbondioksidforgiftning i dag kan vi kanskje takke disse eksperimentene for.

På slutten av 1700-tallet ble det konstruert pumper for å trykke luft ned til dykkeren. Dette ble starten på utviklingen av den moderne