Om dykkeyrket

En yrkesdykker er en fagperson som utfører arbeid under vann. Yrkesdykkere er redningsmenn, fotografer, bygg- og anleggsarbeidere, de inspiserer og vedlikeholder oppdrettsanlegg, inspiserer skip og broer og installerer og vedlikeholder offshoreanlegg i Nordsjøen. Jobbene en yrkesdykker utfører varierer stort, og selve dykkingen er ofte å regne som en transportetappe for å nå stedet der jobben skal utføres.

Yrkesdykkeren:
En yrkesdykker må like utfordringer, være nøyaktig og kunne jobbe selvstendig. Samtidig kreves det at man er fleksibel og tilpasningsdyktig, og at man har gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter. Som yrkesdykker må man takle å oppholde seg i trange rom med dårlig sikt. Yrket passer like godt for jenter som for gutter.

Her er noen eksempler på yrker som kan kombineres med dykking:

  • Snekker
  • Murer
  • Sveiser
  • Rørlegger
  • Elektriker
  • Skipper
  • Redningsdykker
  • Ingeniør
  • Fotograf
  • Dykkerinstruktør

Utdannelse:
Det er en fordel å ha en faglig rettet utdannelse i tillegg til dykkerutdannelsen. Men det er ikke et kriterium for å søke. Veldig mange yrkesdykkere tilbringer mye av arbeidstiden sin over vann. Ofte innebærer arbeidssituasjonen at man arbeider på land, og dykker når situasjonen krever det.

Reisedøgn:
Som yrkesdykker må du regne med en god del reising. For dykkere som jobber innen bygg- og anleggsbransjen kan antall reisedøgn komme opp i 250 døgn i året. I Nordsjøen vil tallet ligge lavere.

Lønninger:
Lønnsnivået for yrkesdykkere varierer mye avhengig av typen jobb. En gjennomsnittlig årslønn kan ligge på ca. 300.000 kroner for nybegynnere, mens de mer erfarne kan tjene rundt 600.000 kroner i året.

Traineedykkere i Nordsjøen (luft) har en minstelønn på 402 216 kroner i året, mens en profesjonell luftdykker i Nordsjøen har en minstelønn på 633 756 kroner i året.

kilde: Oljeserviceavtalen, Industri og Energi 2012.

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrandbakken 72
Fagerstrand Brygge
1454 Fagerstrand

Org. nr 952 564 730


Tel: (+47) 66 96 58 00
Faktura: faktura@nyd.no
E-post: info@nyd.no

Utviklet av Imaker as