Andre dykkekurs

Vi tilbyr en rekke spesialkurs på bestilling, gjennom vår samarbeidspartner NYD Kompetanse.

Yrkesdykkerkurs NYD tilbyr

Redningsdykker:
Gjennomføres for ulike lokale brannvesen på bestilling. Alle brannvesenets redningsdykkere skal ha dette kurset.

Redningsdykkerleder:
Praktisk og teoretisk kurs for brannvesenets redningsdykkerledere

Top-up arbeidsdykker:
Dette er et kurs for grupper av dykkere med sertifikater av lavere klasser som ønsker å bygge på sin kompetanse og kvalifisere seg for høyere sertifikatklasser.

Sveisekurs:
Praktisk kurs i undervannssveising

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrand Brygge
PB 23
1454 Fagerstrand


Tel: (+47) 66 96 58 00
Fax: (+47) 66 91 07 00
E-post: info@nyd.no