Om kurset

Varighet: 7 dager

Det er undervisning Lørdag - Fredag
fra 08.00 - 20.00

Finansiering:

Kurset koster for tiden
kr 22.500,-. (Inkludert overnatting på dobbeltrom om ønskelig)

Opptakskrav:

  • Fylte 24 år ved kursstart
  • Yrkesdykkersertifikat klasse 1 / Klasse B
  • 2 års relevant erfaring etter yrkesdykkerkurs
  • Minimum 200 loggførte arbeidsdykk
  • Sendt/nominert av arbeidsgiver, eller anbefalingsbrev fra tidligere oppdragsgiver

Dykkerleder

Dykkerlederkurset hos NYD har en praktisk tilnærming til å forberede erfarene dykkere til å fungere som dykkerledere. Elever som består kurset fyller kravet til kurs for dykkerledere gitt i Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26.

Kursinnhold:

Kurset er delt i teoretisk og praktisk trening. Teorien fokuserer primært på lederskap og sikkerhetsarbeid. I dette inngår risikovurderinger, lovverk, håndtering av hendelser og avviksrapportering.

Under den praktiske treningen vil elevene under veiledning bli gitt ansvar for planlegging og gjennomføring av praktisk dykking på en av NYDs dykkerstasjoner.

Kursdatoer:

Neste kurs avholdes i perioden 25. februar - 3. mars 2016

Søk på dykkerlederkurset her!

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrand Brygge
PB 23
1454 Fagerstrand


Tel: (+47) 66 96 58 00
Fax: (+47) 66 91 07 00
E-post: info@nyd.no