Om kurset

Varighet: 10 dager

Det er undervisning Mandag - Fredag
fra 08.00 - 17.00. Noe egenstudium på kveldstid må påregnes

Finansiering:

Kurset koster for tiden
kr 25.000,-.

Opptakskrav:

  • Fylte 24 år ved kursstart
  • Yrkesdykkersertifikat klasse 1 / Klasse B
  • 2 års relevant erfaring etter yrkesdykkerkurs
  • Minimum 200 loggførte arbeidsdykk

Dykkerleder

Dykkerlederkurset hos NYD har en praktisk tilnærming til å forberede erfarene dykkere til å fungere som dykkerledere. Elever som består kurset fyller kravet til kurs for dykkerledere gitt i Arbeidstilsynets Forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 26. Dette vil være et krav til alle som skal fungere som dykkeledere innaskjærs etter 1. januar 2020.

Kursinnhold:

Kurset er delt i teoretisk og praktisk trening. Teorien fokuserer primært på lederskap og sikkerhetsarbeid. I dette inngår risikovurderinger, lovverk, håndtering av hendelser og avviksrapportering.

Under den praktiske treningen vil elevene under veiledning bli gitt ansvar for planlegging og gjennomføring av praktisk dykking på en av NYDs dykkerstasjoner.

Kursdatoer Vinteren 2020:

13. januar (Fullt/Venteliste), 27. januar (Fullt/Venteliste), 10. februar(Fullt/Venteliste), 24. Februar (Engelsk, Fullt/Venteliste)

Kursdatoer Våren 2020:

20. April (Engelsk), 4. mai (Fullt/Venteliste), 25. mai (Engelsk), 8. juni


Det er begrenset med plasser på hvert kurs.

Søk på dykkerlederkurset her!

Kontaktinformasjon

Norsk Yrkesdykkerskole as
Fagerstrandbakken 72
Fagerstrand Brygge
1454 Fagerstrand

Org. nr 952 564 730


Tel: (+47) 66 96 58 00
Faktura: faktura@nyd.no
E-post: info@nyd.no

Utviklet av Imaker as